Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
entre nous
entre+nous
[ɔ:ηtrənu:]
phó từ
giữa chúng ta thôi; bí mậtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.