Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
evidently
phó từ
hiển nhiên, rõ ràngevidently
['evidəntli]
phó từ
hiển nhiên, rõ ràngmột cách rõ ràng, hiển nhiên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.