Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
excuse/pardon my French
excuse/pardon+my+French
thành ngữ pardon
excuse/pardon my French
xem FrenchGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.