Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
explainer
explainer
[iks'pleinə]
danh từ
người giảng, người giảng giải, người giải nghĩa
người giải thích, người thanh minh


/iks'pleinə/

danh từ
người giảng, người giảng giải, người giải nghĩa
người giải thích, người thanh minh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.