Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
faddism
faddism
['fædizm]
danh từ
thói kỳ cục, thói dở hơi


/'fædizm/

danh từ
thói kỳ cục, thói dở hơi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.