Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
faultily
faultily
['fɔ:ltili]
phó từ
sai lầm, sai lạc


/'fɔ:ltili/

phó từ
thiếu sót
sai lầm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.