Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ferro-alloy
ferro-alloy
['ferou'ælɔi]
danh từ
hợp kim sắt


/'ferou'ælɔi/

danh từ
hợp kim sắt

Related search result for "ferro-alloy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.