Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
first name
first+name
['fə:st'neim]
danh từ
tên thánh


/'fə:st'neim/

danh từ
tên thánh

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.