Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flauntingly
flauntingly
['flɔ:ntiηli]
phó từ
khoe khoang, phô trương, chưng diện


/'flɔ:ntiɳli/

phó từ
khoe khoang, phô trương, chưng diện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.