Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flay-flint
flay-flint
['fleiflint]
danh từ
người tống tiền
người vắt cổ chảy ra mỡ


/'fleiflint/

danh từ
người tống tiền
người vắt cổ chảy ra mỡ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.