Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forbiddingness
forbiddingness
[fə'bidiηnis]
danh từ
tính chất gớm guốc, tính chất hãm tài


/fə'bidiɳnis/

danh từ
tính chất gớm guốc, tính chất hãm tài


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.