Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frigidaire
frigidaire
[,fridʒi'deə]
danh từ
tủ ướp lạnh


/,fridʤi'deə/

danh từ
tủ ướp lạnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.