Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
furore
furore
[fjuə'rɔ:ri]
danh từ
sự khâm phục, sự ưa chuộng nhiệt liệt
sự tranh cãi sôi nổi; sự xôn xao náo nhiệt
sự giận dữ, sự điên tiết


/fjuə'rɔ:ri/

danh từ
sự khâm phục, sự ưa chuộng nhiệt liệt
sự tranh cãi sôi nổi; sự xôn xao náo nhiệt
sự giận dữ, sự điên tiết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "furore"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.