Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gallimaufry
gallimaufry
[,gæli'mɔ:fri]
danh từ
mớ hỗn độn, mớ hổ lốn


/,gæli'mɔ:fri/

danh từ
mớ hỗn độn, mớ hổ lốn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.