Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gall and wormwood
gall+and+wormwood
thành ngữ gall
gall and wormwood
cái đáng căm ghét
sự hằn họcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.