Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
garbled


    Chuyên ngành kinh tế
điện văn lộn xộn, không thể nhận ra


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.