Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gas-producer
gas-producer
['gæsprə'dju:sə]
danh từ
nhà sản xuất khí


/'gæsprə,dju:sə/

danh từ
nhà máy sản xuất khí


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.