Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gay goadjective
keen; severe; tense
tình thế gay_go tense situation

[gay go]
tính từ
keen; severe; tense
tình thế gay go
tense situationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.