Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gerundial
gerundial
[dʒi'rʌndiəl]
tính từ
(ngôn ngữ học) (thuộc) động danh từ; như động danh từ; dùng như động danh từ


/dʤi'rʌndiəl/

tính từ
(ngôn ngữ học) (thuộc) động danh từ; như động danh từ; dùng như động danh từ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.