Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
get by/scrape by
get+by/scrape+by

[get by/scrape by]
saying && slang
have just enough money, make do
I can get by on very little money, if necessary. I can be frugal.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.