Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ghi công


[ghi công]
to cite
Ghi công ai vì lòng dũng cảm
To cite somebody for braveryCite
Ghi công ai vì dũng cảm To cite somebody foe bbravery


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.