Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
give way


    Chuyên ngành kỹ thuật
đổ xuống
ráng sức chèo (đạo hàng)
sụp đổ
    Lĩnh vực: xây dựng
sụp xuống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.