Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
go-as-you-please
go-as-you-please
['gouəzju'pli:z]
tính từ
không bị bó buộc bởi các quy tắc điều lệ
tự do, không bị bó buộc, không bị hạn chế
thiếu kế hoạch; không có phương pháp


/'gouəzju'pli:z/

tính từ
không bị bó buộc bởi các quy tắc điều lệ
tự do, không bị bó buộc, không bị hạn chế
thiếu kế hoạch; không có phương pháp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.