Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
golf-links
golf-links
['gɔlf'liηks]
Cách viết khác:
golf-course
['gɔlf'kɔ:s]
danh từ số nhiều
bãi chơi gôn


/'gɔlfiɳks/

danh từ số nhiều
bãi chơi gôn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.