Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grammar school
grammar+school
['græməsku:l]
danh từ
trường dạy tiếng La-tinh ((thế kỷ) 16)
trường trung học phổ thông (chứ không phải dạy nghề)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) như primary schoolGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.