Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grazing land
grazing+land
thành ngữ grazing
grazing land
đồng cỏ (cho súc vật)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.