Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grog-blossom
grog-blossom
['grɔg,blɔsəm]
danh từ
mũi đỏ (vì uống nhiều rượu)


/'grɔg,blɔsəm/

danh từ
mũi đỏ (vì uống nhiều rượu)

Related search result for "grog-blossom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.