Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
guồngnoun
reel ; reeling-machine
guồng máy machinery

[guồng]
danh từ
reel; reeling-machine
guồng máy
machineryGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.