Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hàng xáo


[hàng xáo]
Ricemiller.
Làm hàng xáo kiếm sống
To earn one's iving as rice-miller.Ricemiller
Làm hàng xáo kiếm sống To earn one's iving as rice-miller


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.