Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hâmverb
to warm up; to make hot again
hâm canh to warm up the soup

[hâm]
to warm up; to reheat
Hâm canh
To warm up the soupGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.