Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hòm hòm


[hòm hòm]
xem hòm (láy)
hòm phiếu
Ballot-box. $hòm xe
Luggage-boot.
Bỏ va ly vào hòm xe
To put suitcases in the luggage-boot.xem hòm (láy)
hòm phiếu Ballot-box
hòm xe Luggage-boot
Bỏ va ly vào hòm xe To put suitcases in the luggage-boot


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.