Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
húi


[húi]
Cut (one's hair).
Húi đầu
To cut one's hair.Cut (one's hair)
Húi đầu To cut one's hair


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.