Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hút bụi


[hút bụi]
to clean surfaces by suction
xem máy hút bụi(Máy hút bụi) Vacuum cleaner


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.