Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hậm hực


[hậm hực]
Boil over with suppressed anger, burst with suppressed anger.
Hậm hực vì bị cấm không được đi chơi
To boil over with suppressed anger at beging forbidden to got out.
Hậm hà hậm hực (láy, ý tăng ).Boil over with suppressed anger, burst with suppressed anger
Hậm hực vì bị cấm không được đi chơi To boil over with suppressed anger at beging forbidden to got out
Hậm hà hậm hực (láy, ý tăng)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.