Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hailstorm

hailstorm
['heilstɔ:m]
danh từ
cơn dông mưa đá


/'heilstɔ:m/

danh từ
cơn dông mưa đá


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.