Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hang on
hang+on

[hang on]
saying && slang
wait, hold on
Hang on a second. I have one more question to do.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.