Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hard coal
hard+coal
['hɑ:d'koul]
danh từ
Antraxit


/'hɑ:d'koul/

danh từ
Antraxit

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hard coal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.