Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
harlequinade
harlequinade
[,hɑ:likwi'neid]
danh từ
vở tuồng hề (tuồng câm mà nhân vật chính là vai hề)


/,hɑ:likwi'neid/

danh từ
vở tuồng hề (tuồng câm mà nhân vật chính là vai hề)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.