Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
have/give sb a high old time
have/give+sb+a+high+old+time
thành ngữ
tiếp đãi ai một cách cởi mởGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.