Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hay ho


[hay ho]
(mỉa mai) nice
Câu chuyện ấy có hay ho gì mà nhắc lại!
That is a nice story to repeat!
Dính vào một việc hay ho quá!
To be implicated in a very nice mess indeed!.(mỉa) Nice
Câu chuyện ấy có hay ho gì mà nhắc lại! That is a nice story to repeat!
Dính vào một việc hay ho quá! To be implicated in a very nice mess indeed!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.