Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heartsore
heartsore
['hɑ:tsɔ:]
tính từ
đau lòng, đau buồn


/'hɑ:tsɔ:/

tính từ
đau lòng, đau buồn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.