Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hobble-skirt
hobble-skirt
['hɔblskə:t]
danh từ
váy bó ống chân


/'hɔblskə:t/

danh từ
váy bó ống (chân)

Related search result for "hobble-skirt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.