Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hotspur
hotspur
['hɔtspə:]
danh từ
người khinh xuất, người hay làm liều không suy nghĩ
người nóng vội


/'hɔtspə:/

danh từ
người khinh xuất, người hay làm liều không suy nghĩ
người nóng vội

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.