Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idiot board
idiot+board
['idiət'bɔ:d]
danh từ
(truyền hình) máy nhắc (người phát thanh trong một chương trình phát)


/'idiət'bɔ:d/

danh từ
(truyền hình) máy nhắc (người phát thanh trong một chương trình phát)

Related search result for "idiot board"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.