Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
immersion heater
immersion+heater
[i'mə:∫n'hi:tə]
danh từ
lò điện gắn bên trong thùng đun nước


/i'mə:ʃn'hi:tə/

danh từ
que đun nước (nhận chìm xuống nước)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.