Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
immusical
immusical
[i'mju:zikəl]
Cách viết khác:
unmusical
[ʌn'mju:zikəl]
như unmusical


/'ʌn'mju:zikəl/

tính từ
không có tính chất nhạc, không du dương
unmusical sound âm thanh không du dương
không thích nhạc; không biết thưởng thức nhạc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.