Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impleadable
impleadable
[im'pli:dəbl]
tính từ
(pháp lý) có thể kiện, có thể khởi tố


/im'pli:dəbl/

tính từ
(pháp lý) có thể kiện, có thể khởi tố


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.