Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
improperly
phó từ
không thích hợp, không đúng cáchimproperly
[im'prɔpəli]
phó từ
không thích hợp, không đúng cách
this machine was improperly assembled
cái máy này ráp không đúng cáchGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.