Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incorrectly
phó từ
sai, không đúng cách
không đúng đắn, không nghiêm túcincorrectly
[,inkə'rektli]
phó từ
sai, không đúng cách
this phrase was incorrectly translated
cụm từ này được dịch không đúng cách, cụm từ này dịch sai
không đúng đắn, không nghiêm túcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.