Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inexpensiveness
inexpensiveness
[,iniks'pensivnis]
danh từ
tính không đắt, tính rẻ


/,iniks'pensivnis/

danh từ
tính không đắt, tính rẻ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.